لیست تمامی پرونده ها
راهیان اربعین

راهیان اربعین

زیارت سیدالشهدا(ع) را آنقدر در دیدگان عاشقان آن حضرت قدر و منزلت است که هیچ امری نمی‌تواند مانع از ابراز محبت و ارادت ایشان به مقام والای آن شهید مظلوم دشت تنهایی و غربت انسانیت گردد، با این وجود بر متولیان امر زیارت و تسهیل‌گران این رویداد عظیم تمدن‌ساز لازم است سازوکارها و تمهیدات لازم برای برپایی شایسته آن را فراهم آورند.‌
انا من حسین

انا من حسین

حسين، وارث آدم که به بني آدم زيستن داد و وارث پيامبران بزرگ، که به انسان «چگونه بايد زيست» را آموختند - اکنون آمده است تا در اين روزگار، به فرزندان آدم «چگونه بايد مرد» را بياموزد! حسين آموخت که «مرگ سياه» سرنوشت شوم مردم زبوني است که به هر ننگی تن می‌دهند تا « زنده بمانند»، چه کساني که گستاخي آن را ندارند که «شهادت» را انتخاب کنند «مرگ» آنان را انتخاب خواهد کرد! در پرونده ویژه محرم 1444 ایکنا همراهمان باشید.
جانِ کلام

جانِ کلام

کلمه نیز مرگ و زندگی دارد، قرآن برای کلمه زنده که از آن به «قول سدید» به معنای سخن مناسب، ‌درست و شایسته تعبیر می‌کند، سهم بزرگی قایل است و آن را سبب اصلاح اوضاع انسان در گذشته و آینده برمی‌شمارد. با این وصف یکی شاه راه‌های رسیدن و شدن توقف در ایستگاه سخنان سازنده آن هم از انسان‌های متعالی و روشن است. باید بسیار شنید و بسیار دانست تا جریان‌ها، موج‌ها و آفات زندگی دنیایی ما را با خود با ناکجاآباد روزگار نکشاند و آن شویم که باید. «جانِ کلام»‌ بر آن است جرعه‌ای از سخنان بزرگان و با گلچینی در اندیشه‌های ناب قرآنی، اخلاقی و انسانی هدیه شما خوبان کند.
1